Høringssvar fra Karine Mac Donald

Dato: 11.05.2021

Jeg protesterer mot en totalitær inngripen i vår frihet.
Mange mennesker kan ikke, og andre vil ikke, la seg vaksinere av en teknologi som kan forårsake autoimmunitet.
Å holde folk utenfor fellesskapet er stikk i strid med alt jeg mener Norges verdier er.

Karine Mac Donald.