Høringssvar fra Ingrid Susanne Fornes

Dato: 05.05.2021

All vaksinasjon i Norge er frivillig. Ved innføring av et vaksinepass som gir vaksinerte friheteter og retiggheter over de som ikke kan eller vil vaksinere seg strider mot selvbestemmelsesretten og vil i tillegg skape et skille i samfunnet også innad i familier der uvaksinerte vil kunne bli utestengt og diskriminert og også få flere av sine rettigheter som borgere innskrenket.

Ingen har heller noen med andre sin helse og dette er helt en privatsak så å innføre et koronapass som kan gi "grønt lys" gjennom at man scanner en qr kode el. Vil også stride i mot taushetsplikten. Ved å framvise pass deles man også helseopplysninger da den som ser passet vil vite med sikkerhet at du enten er vaksinert, har gjennomgått sykdom eller har testet negativt.

Man kan heller ikke tvinge noen til å ta en test i ulike sammenhenger da man bestemmer over egen kropp.

Jeg ber om at dette forslaget trekkes tilbake og gir ikke noen støtte til dette forslaget.