Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Det er tankevekkende, og skremmende at regjeringen ønsker at alle skal ha et koronasertifikat. Jødene måtte ha på seg en davidstjerne i Nazi Tyskland, som begrenset deres frihet og samtidig gjorde dem til samfunnets utstøtte. Et koronasertifikat vil ha mange likheter med jødestjernen, fordi dette vil legge et grunnlag for et todelt samfunn, og en ny form for apartheid.

Regjeringen har tydeligvis glemt lærdommen fra Nürnbergprosessen, der det klart og tydelig ble gått i rette med menneskelig eksperimentering. Disse vaksinene er fortsatt ikke formelt godkjente, men kun under utprøving. Da blir det feil å avkreve slike vaksiner for å la befolkningen opprettholde sin frihet!!

Det tar lang tid å finne ut av eventuelle bivirkninger fra slike vaksiner. Astra Zeneca vaksinen har havnet i vanry på grunn av diverse bivirkninger, og det er langt fra bevist at de andre vaksinene er sikre på verken kort eller lang sikt.

Regjeringen bruker splitt og hersk når de går inn for vaksinesertifikat, og dette vil skape et to-delt samfunn. Er dette to-delte samfunnet virkelig noe den norske befolkningen ønsker, med tanke på assosiasjonene en får til Tyskland under WW2?