Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

NEI TIL KORONASERTIFIKAT


Jeg viser til Regjeringen.no og deres høring om koronasertifikat og endringer i smittevernloven med høringsfrist 12.mai.

  1. Vårt offentlige vaksineprogram er tuftet på tillit, faglighet og frivillighet. Et covid-19 vaksinepass med kontrollfunksjoner vil gjøre frihet til å velge vaksinasjon helt illusorisk. Om vaksinepasset blir en generell innenlands passerseddel, vil uvaksinerte personer være avskåret fra å leve et normalt liv, og det vil i praksis ikke være mulig å reservere seg mot vaksinering.
  2. Vaksinepass som passerseddel vil kunne føre til en utglidning av tilgang og bruk av helseinformasjon. Kommersielle aktører som flyselskaper og kjøpesentre vil kunne kreve registrering av deg og din familie som vaksinerte eller uvaksinerte. Vi er ikke tjent med et passerseddelsamfunn.
  3. Vi har per i dag alt for lite kunnskap om vaksinene som er eksperimentelle og der de kliniske studiene enda ikke er ferdige. Bivirkningene som vi ser nå fremstår nok som bare toppen av isfjellet da flere kroniske sykdommer som autoimmune og nevrologiske lidelser bruker flere år på å manifistere seg.
  4. Vi har lite kunnskaper om hvor lenge immuniteten varer (i den grad det kan kalles immunitet siden vaksinerte også blir smittet og tester positivt på covid). Hvordan beskytter vaksinene mot mutasjoner? Hvordan skal gyldigheten av et sertifikat valideres når man ikke vet om en vaksine gir beskyttelse mot et virus?
  5. Per i dag så er det lite som tyder på at vaksinene gir den beskyttelsen vi håper på. Seychellene som har det landet med høyst antall vaksinerte som er over 60 %, har nå utbrudd hvorpå 1/3 er i de som er vaksinerte. Dermed bortfaller hensikten med et vaksinepass og vi sitter kun igjen med de negative effektene av det.
  6. Det er diskriminerende mot unge, gravide, de som ikke kan ta den av medisinske årsaker og ikke minst de som ikke vil ta den.

Koronasertifikat er en veldig dårlig ide. Det er fullstendig uakseptabelt å skulle kreve noen å vise et sertifikat for å få tilbake deler av friheten som har vært tatt fra dem av den sittende regjeringen. Vaksinasjon må være helt opp til den enkelte, og skal ikke være noe som en stat skal pålegge. Med et koronasertifikat blir vaksinasjon i praksis tving og vil føre til et stort klasseskille i samfunnet med diskrimering som vi tidligere bare har forbundet med andre land vi ikke vil assosiere oss med.

Et entydig NEI til koronasertifikat!