Høringssvar fra Irene Jacobsen

Dato: 07.05.2021

Det er mange grunner gode grunner til å ikke innføre vaksinepass. Her er noen som har kommet fram i media den siste tiden.

Et utvidet vaksinepass for covid-19 som åpner for innenlands bruk vil i praksis være en gjeninnføring av passersedler. Det er en type dokument vi knytter til autoritære regimer.

Vaksinepass gir oss ikke nye rettigheter - eller 'friheten tilbake'. Et krav om vaksinepass er tvert imot en begrensning i friheten til å bevege oss uten å måtte identifisere oss eller oppgi helseopplysninger.

Verdens helseorganisasjons krisekomité er imot at reisende må vise fram bevis på at de er vaksinert ved innreise. Grunnen er at det øker ulikhetene i verden.

Komiteen, som gir WHO råd om håndtering av pandemien, mener at kravet om vaksinepass er urettferdig fordi vaksinene er skjevt fordelt, noe som vil føre til at vaksinepass øker kløften mellom mennesker fra ulike land.

Passet er en trussel mot personvern og cybersikkerhet. Et annet aspekt er at det kan bidra til å skape grenser, skillelinjer og diskriminering i samfunnet, og kan være egnet til å undergrave et åpent, demokratisk og likeverdig samfunn.

Vårt offentlige vaksineprogram er tuftet på tillit, faglighet og frivillighet. Et covid-19 vaksinepass med kontrollfunksjoner vil gjøre frihet til å velge vaksinasjon helt illusorisk. Om vaksinepasset blir en generell innenlands passerseddel, vil uvaksinerte personer være avskåret fra å leve et normalt liv, og det vil i praksis ikke være mulig å reservere seg mot vaksinering.

Etisk, og ut fra et likhetsprinsipp, vil det være svært problematisk å innføre et slik vaksinepass før alle som vil og kan bli vaksinert, har blitt tilbudt vaksine. Når alle har blitt tilbudt vaksine, vil en slik passerseddel i praksis være unødvendig. En passerseddel vil da ikke ha annen funksjon enn å diskriminere den gruppen som har benyttet seg av sin frihet til å velge å avstå fra å vaksinere seg.

Vaksinepass som passerseddel vil kunne føre til en utglidning av tilgang og bruk av helseinformasjon. Kommersielle aktører som flyselskaper og kjøpesentre vil kunne kreve registrering av deg og din familie som vaksinerte eller uvaksinerte.

Å innføre et særskilt covid-19 vaksinepass med utvidede bruksområder er en dårlig idé som vil føre til diskriminering, og det vil kunne drive utviklingen fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkningssamfunn. Vi er ikke tjent med å innføre et passerseddel-samfunn.