Høringssvar fra Espen

Dato: 11.05.2021

Å innføre et koronasertifikat bekrefter at smittevernstaten har erstattet rettsstaten.

Smittevernloven trumfer plutselig grunnloven, og medfødte friheter og rettigheter blir erstattet med friheter og rettigheter for vaksinerte. I en pandemi bør et samfunn stå samlet – ikke splittet. Et koronasertifikat vil føre til sistnevnte; et samfunn hvor en app eller et papirbevis legger til rette for et sorteringssamfunn, hvor friske mennesker mister grunnleggende rettigheter fordi de ikke kan eller ønsker å vaksinere seg.

Jeg vil minne om at vaksinene som danner grunnlaget for det planlagte sertifikatet kun er nødgodkjente. Vi vet ikke alt om bivirkninger, og ingenting om langtidsbivirkninger. Myndighetene presser nå befolkningen til å vaksinere seg, noe som bryter mot Nürnberg-kodeksen og grunnleggende demokratiske prinsipper. En innføring av et vaksinesertifikat er heller ikke godt nok begrunnet medisinsk, da det ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon på at vaksinene ikke hindrer den vaksinerte fra å bli smittet eller spre smitten videre til andre. Hadde vaksinen vært så flott, effektiv og livreddende som det sies; ville det da ikke holdt å vaksinere kun eldre, mennesker med underliggende sykdommer eller andre som frivillig vil ta vaksinen?

Jeg er ikke vaksinemotstander, men er naturlig nok skeptisk til preparater som ikke har blitt testet i et år engang. Vaksiner flest kommer med bivirkninger – inkludert alvorlige og livstruende. Derfor bør jeg ha retten til å selv kunne vurdere risiko opp mot nytteverdi, og deretter ta et fritt og informert valg uten press eller sanksjoner i form av tap av grunnleggende rettigheter i samfunnet. For de aller fleste av oss (meg selv inkludert, og jeg er 21 år gammel!) er ikke Covid-19 en farlig sykdom. Jeg har hatt Covid-19, og jeg vil påstå at sesonginfluensaen er hakket verre. Riktignok mistet jeg smak og lukt etter infeksjon, og sliter fortsatt med at disse sansene er forandret – men det er ingenting i forhold til hva et år med lockdown har gjort med min psykiske helse (les: ingenting positivt, kun negativt, da jeg som Oslo-borger nå ikke har kunnet møte opp til studier, gå på jobb eller ha sosial omgang i over et halvt år). Og på toppen av dette skal jeg nå måtte vaksinere meg for å kunne leve et normalt liv?! Å vaksinere barn og unge uten underliggende sykdommer; en befolkningsgruppe som med all sannsynlighet hverken blir syke eller dør av Covid-19, er galskap – særlig etter Pandemrix-skandalen og hva disse vaksinene gjorde med unge, friske mennesker. I tillegg blir flere arbeidstakere, blant annet helsepersonell, nå presset til å vaksinere seg mot egen vilje. Hva er hensikten med å vaksinere en hel befolkning, når man i stedet kan velge å vaksinere kun gamle, syke og andre som absolutt vil vaksinere seg – hvis nå vaksinen(e) er så innmari effektiv(e) som Helse- og omsorgsdepartementet kommuniserer?

Til sist har jeg lyst til å nevne at et utvidet koronasertifikat, som åpner for innenlands bruk, er skremmende likt en gjeninnføring av passersedler. Det legger til rette for et samfunn med første- eller annenrangs borgere; et Google-søk på Apartheid burde gi et ganske klart bilde av saken på sitt verste. Sertifikater av denne typen er et eksempel på dokumenter vi knytter til autoritære regimer. Dette skrev seks ledende akademikere om saken i en kronikk i Dagbladet 7. mars:

https://www.dagbladet.no/meninger/vaksinepass-er-en-darlig-id/73483888

‘Vårt offentlige vaksineprogram er tuftet på tillit, faglighet og frivillighet. Et covid-19 vaksinepass med kontrollfunksjoner vil gjøre frihet til å velge vaksinasjon helt illusorisk. Om vaksinepasset blir en generell innenlands passerseddel, vil uvaksinerte personer være avskåret fra å leve et normalt liv, og det vil i praksis ikke være mulig å reservere seg mot vaksinering’

‘Vaksinepass som passerseddel vil kunne føre til en utglidning av tilgang og bruk av helseinformasjon. Kommersielle aktører som flyselskaper og kjøpesentre vil kunne kreve registrering av deg og din familie som vaksinerte eller uvaksinerte’

Konklusjonen i kronikken:

Å innføre et særskilt koronasertifikat med utvidede bruksområder er en dårlig idé som vil føre til diskriminering, og det vil kunne drive utviklingen fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkningssamfunn. Vi trenger ikke svekket tillit til myndighetene akkurat nå – heller utvidet tillit.

Vær så snill å lytt til Norges fremtid, og dropp forslaget om koronasertifikat.