Høringssvar fra Beate Skulstad

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Som befolkning kan vi ikke ordnes innunder et diktatur hvor man må ha et papir i orden for å få komme inn visse plasser. Vi er et fritt land hvor folk skal få ferdes fritt. Personvernet må stå høyt og klasseskillet er for stort allerede. Koronasertifikat vil gi oss store forskjeller som utestenger de som ikke ønsker en vaksine i testperioden til legemiddelselskapene eller av helsemessige årsaker ikke kan ta en vaksine.
Vi har pass, førerkort og bankkort for identifisering. At noen skal stå i døra og sjekke helseopplysninger før man skal inn på biblioteket eller på kjøpesenteret blir helt hinsides. Personlige helseopplysninger er ikke allemannseie selv om vi har en pandemi. Koronasertifikatet skader mer enn det redder oss! Tenk om en arbeidssøker blir vraket for en annen som kunne dokumentere vaksinering?
Vi må finne nye løsninger, for vi vet heller ikke om viruset neste vinter krever en ny vaksine. Jeg mener at vi må bli mer selvforsynt av mat, varer, tjenester arbeidskraft, og stenge grensene en god stund. Først da kan innbyggerne føle på en frihet og trygghet innenlands, mens vi bekjemper koronaen og gir næringslivet en pause fra krisetiden. Nei til koronapass og skjevheter! La oss få beholde vår personlige frihet og rett til å velge om hvilke helseopplysninger vi skal dele!