Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Nei til koronasertifikat!

Covid-viruset har aldri blitt isolert, NHS i Storbritannia kunne heller ikke CDC i USA levere isolerte eksempler, derfor eksisterer ikke det grunnleggende om å utvikle en vaksine.

Så certifikatet / passet har ingen vitenskapelig verdi, verken for å beskytte mennesker (ettersom vaksine fremdeles er på prøve med høy dødsrate og bivirkninger), bare for å bryte ned samfunnet og fjerne menneskerettighetene og Nürnberg-kodene.