Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker med dette og beholde mine rettigheter som ett fritt menneske som bestemmer over egen kropp og jeg ønsker ikke ett samfunn med korona pass. Ett vaksinerings pass vil bety at jeg ikke kan være fri og reise eller delta på det som tidligere var i orden for alle mennesker. Jeg stiller meg svært skeptisk til vaksinen og hvor lite utprøvd den er, jeg ønsker ikke å ta den selv og utsette meg for evt bivirkninger. Jeg ønsker ikke ett segregert samfunn hvor enkelt individer får fordeler ved evt vaksine og de uvaksinerte blir utestengt fra de samme fordeler som alle har rett på. Det er en meget skummel utvikling som virker å være i gang nå og vi må ikke glemme at om dette trer i kraft så vil vi skru tiden tilbake og ha igang satt en prosess som kan skade mennesket både psykisk , fysisk og sjelelig. Jeg er for ett samfunn hvor alle har like rettigheter og hvor vi kan fortsette å reise ut og inn av land slik vi selv ønsker uten å måtte være redd for å bli satt i karantene fordi man har tatt ett valg om å ikke bli vaksinert. Ingen tidligere vaksineringer har blitt påtvunget mennesker og da det gjelder korona som har vist seg å være mindre farlig enn ett forkjølelse virus hos de fleste under en viss alder så ser jeg ingen grunn til å utsette en ellers frisk kropp for en så lite utprøvd og muligens dna forandrende vaksine.