Høringssvar fra Melinda Mendez

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette ser jeg som en form av diskriminering! Frivillig vaksinering blir meningsløs. Tvang er mer aktuelt! Folk må vite først, hvorfor bruke tid til å lage et sertifikat, hva kan det brukes til?