Høringssvar fra Anne-Lisbet Kolnes

Dato: 06.05.2021

jeg protesterer mot innføring av coronapass.