Høringssvar fra Egil O. Enåsen

Dato: 06.05.2021

Jeg gir slett ikke samtykke til endringer i smittevernsloven for innføring av vaksinepass.
Vaksinepass strider mot grunnloven, menneskerettstraktater og Nürnberg-kodeksen siden siden dette er eksperimentelle, gen-endrende "vaksiner" og fordi det medvirker til tvang om vaksinering for å kunne leve et fritt liv og ferdes fritt.
De som medvirker til innføring av en slik lov er skyldig i grove brudd på nevnte lovene samt Unesco- og EU-kommisjonens retningslinjer mot innføring av vaksineringspress. De som innfører ordningen vil stå strafferettslig ansvarlig for tiltaket."