Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt imot vaksinepass. Det tar ifra meg grunnleggende rettigheter om hvordan jeg som norsk statsborger kan bevege meg fritt i samfunnet.

Vaksine er frivillig i Norge. Et vaksinepass vil virke svært diskriminerende i samfunnet.