Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Vaksinepass er ikke greit - selv verdens helseorganisasjon har uttalt seg i mot dette da det vil øke forskjellen på de som har mulighet til å få vaksine og de som ikke kan. Videre vil et vaksinepass være et "tvangsmiddel" ovenfor de som ikke ønsker å ta vaksinen. I Norge bør vi ha frihet til å velge helt fritt og selv om man ikke blir tvunget på vaksinene så vil dette være så nærme man kommer. Hva blir det neste a krav til "merkelapp" på klærne så alle kan se..???

Jeg stemmer nei til vaksinepass!