Høringssvar fra CausaLinX AS

Dato: 11.05.2021

Jeg mener at innføring av et koronasertifikat eller vaksinepass, og bruken av det, er problematisk og en veldig dårlig idé. Det kan høres besnærende ut at befolkningen på den måten kan få tilbake sin bevegelsesfrihet.

Men det er akkurat dette som er det store problemet: Det betyr i praksis at det blir en «omvendt bevisbyrde» (Grunnloven §96) på den enkelte for å kunne benytte seg av den allerede grunnlovfestede retten man har til bevegelsesfrihet.

Derfor er en slik endring av smittevernloven og bruken av den, i strid med grunnleggende menneskerettigheter og Norges Grunnlov (§94 «Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep.»).

Innføring av et vaksinepass betyr en kollektiv frihetsberøvelse overfor alle personer som enten ikke kan, vil eller må la seg vaksinere. Tiltaket er også uforholdsmessig inngripende i forhold til den reelle trusselen som smitte utgjør for de fleste mennesker som ikke har alvorlige underliggende sykdommer. Og det utgjør den aller største delen av befolkningen.