Forsiden

Høringssvar fra Dag-Otto Thunold

Dato: 08.05.2021

Jeg mener at det er et alvorlig brudd med våre demokratiske rettigheter spesielt og de allmenne menneskerettighetene generelt, å begrense borgernes frie ferdsel.