Høringssvar fra Kenneth

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Et vaksinepass er ikke løsningen i Norge, når dere vet hvor farlig en vaksine kan være for enkelte personer.

Det viser seg at i Danmark gjennom International kriminal cort at det er ca 4400 døde etter dose 1+2. Ikke 54 som de først nevnte.
Jeg er da bekymret over hva som er de rette tallene i Norge og er redd for at mange som dere nevner er død av covid inklusive de som har fått vaksine.
De som er døde av covid kan hatt underliggende sykdommer eller at testene deres ikke har vært gode nok. Men at dere misbruker navnet covid, for å skremme flest mulig til å ta en vaksine som garantert gir alvorlige bivirkninger over tid. Er bekymringsverdig.
I tillegg kommer det frem i dagens medisin.no, der FHI sier at det er større sjanse på å dø av vaksinen enn covid, fordi smitten er så lav.
Jeg kjenner mange som er blitt alvorlig syke av svineinfluensavaksinen i 2009 der 900.000 var smittet, men kun 29 døde. Mange av de som har fått alvorlige bivirkninger har ført til et liv i uførhet, disse venter på erstatning gjennom NPE.
Det at en vaksine produsent fraskriver seg alt ansvar sier sitt, selv om Norge vil gi erstatning til alle de som blir syke eller dør. Kan ikke dette erstatte et liv i full førlighet. Penger løser ikke alt, når et liv har blitt ødelagt.
Vaksinen er muligens bra for de med underliggende sykdommer, om deres immunforsvar er godt nok. Men det har viset seg at mange ikke har taklet vaksinen. De vil fortsatt bli smittet og de som er vaksinert kan fortsatt smitte andre.
Jeg har alltid vært stolt av mitt land og ansett Norge som et fritt og selvstendig land, med store ressurser. Men nå føler jeg at vi har blitt et land som følger strømmen og av frykt/kontroll følger majoriteten av land som styrer utifra makt og posisjon.