Høringssvar fra Jan Olav Solli

Dato: 06.05.2021

Dette strider mot Grunnloven, mennskerettigheter, naturlig rett og Nurenberg koden.

Mitt innspill er at dette vil være et stort feiltrinn og føre til tap av tillitt til det statelige systemet vi har. Min anbefaling og krav er at dette ikke blir innført i Norge.