Høringssvar fra Oddgeir Fiskerstrand

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

På grunnlag av menneskerettighetene og retten til personlig frihet er jeg i mot innføring av koronasertifikat, som vil sette begrensninger ved folks bevegelsesfrihet og deltakelse i samfunnet generelt.

Det er også stor sannsynlighet for at ett koronasertifikat vil føre til diskriminering av uvaksinerte og skape større ulikheter i samfunnet. Dette er ett alvorlig inngrep i den enkeltes frihet og vil i prinsippeet føre til vaksinetvang.

Når dette gjøres pga. en vaksine som kun er midlertidig godkjent, uten å være ferdig testet, så bør vaksinering være 100% frivillig. Det er allerede flere vaksiner som er stoppet i Norge og andre land pga. alvorlige bivirkninger, så den er absolutt ikke risikofri. Og hvor stor er fordelen når også fullvaksinerte blir smittet og syke?

Vi lever vel fortsatt i ett demokrati, tuftet på menneskerettighetene og personlig frihet? Nei til koronasertifikat.