Høringssvar fra Anne-Berit Lyngbø Mundal

Dato: 06.05.2021

Et koronapass gir ingen mening så fremt man er immun. I all den tid vaksinasjon gir immunitet vil det ikke være behov for noe koronapass. Dersom vaksinasjon ikke gir immunitet er det heller ingen poeng med koronapass, da alle vil være utsatt likevel.»