Høringssvar fra Per Kristian Landsverk

Dato: 08.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg tar avstand fra vaksinepass.

Mvh

NN