Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Nei til diskriminering og vaksine pass.

Norge er fortsatt demokrati.