Høringssvar fra Aud Bye

Dato: 07.05.2021

Nei tilinnføring av corona pass .

Det vil føre til indirekte tvang av vaksinering .