Høringssvar fra Elisabeth Bratterud

Dato: 10.05.2021

Svartype: Med merknad

På vegne av meg selv (og mine 3 barn på 7år, 9år og 11år) så vil jeg på det sterkeste motsette meg innføringen av et koronasertifikat.

Den demokratiske utviklingen jeg har sett i Norge det siste året skremmer meg. Koronasertifikatet strider mot grunnleggende menneskerettigheter. Det er etisk problematisk at dette sertifikatet skal bli brukt som pressmiddel for å gjenåpne samfunnet. Jeg har ikke tillit til at dette sertifikatet kun skal brukes i et begrenset tidsperspektiv. Jeg har heller ikke tillit til at det kun legges opp til begrenset bruk. Jeg frykter for mine barns fremtid dersom regjeringen/stortinget nå legger opp til at det skal være mulig å innføre et slikt sertifikat.

I Norge og Norden har vi kjempet for et likeverdig og likestilt samfunn mellom alle borgere. Likeverd og likestilling har dannet det moralske hjertet og grunnlaget for velferdsstaten og et demokratisk Norge basert på etikk. Forslaget om å skape et sorteringssamfunn basert på helsemessig status strider mot alle våre demokratiske prinsipper.

Vi går nå inn i en tid med lavere smitte. Den delen av befolkningen som ønsker det vil være vaksinert i løpet av sommeren. Jeg ser derfor ABSOLUTT ingen nødvendighet av å innføre et slikt sertifikat. Det er på høy tid å sette befolkningen fri!

1) Vaksinen er kun gitt «betinget godkjenning».

Dette fordi Legemiddelverket har mindre dokumentasjon enn det som vanligvis kreves for godkjenning av vaksiner – de mangler langtidsdata om effekter og bivirkninger.

2) Koronasertifikat vil føre til «frivillig tvang».

Jeg ønsker ikke vaksinen. Dette fordi den kun er «betinget godkjent», samtidig som jeg har lav risiko for alvorlig sykdom. Vi ser allerede av bivirkningsrapporten til Legemiddelverket at myndigheter mangler kontroll på type/hyppighet av bivirkninger. I en situasjon der Norge knytter goder opp mot den «betingede godkjente vaksinen» så vil mennesker som ikke ønsker vaksine bli ytterligere presset til å likevel ta den (feks press via skole, jobb, fritid osv). Det blir «frivillig tvang». Norge vil skape et samfunn med A-borgere og B-borgere.

3) Smitte. Hvorfor er et koronasertifikat nødvendig når de som ønsker vaksine har fått den (og er beskyttet), og de som fortsatt venter på vaksine stort sett er yngre mennesker med evne til å isolere seg?

De som er avhengig av hjelp fra andre er nå vaksinert (type beboere på eldrehjem). Mange yngre mennesker (med underliggende sykdommer) er også vaksinert. De som fortsatt er redd for Korona har mulighet til å isolere seg, i påvente av vaksinering i sin gruppe. Tiden vi nå går inn i (vår/sommer) er normalt en tid med lav smitte. Åpningen av samfunnet på denne tiden av året bør ikke betinges av et koronasertifikat. Dette virker mer som et underlig påfunn, enn at det faktisk vil ha dokumentert smittereduserende effekt. Det er nå på HØY tid å slippe befolkningen fri.

4) Koronasertifikat vil gi konspirasjonsteoretikerne en «fjær i hatten» da de har forutsett en slik type deling av befolkningen helt siden mars 2020.

Et koronasertifikat vil øke det konspiratoriske miljøet i Norge. Flere vil forsøke å finne svar på regjeringens terrorisering av egen befolkning. Dette spesielt da tiden vi nå går inn i (vår/sommer) er en tid hvor luftveissykdommer normalt «går i dvale».

5) Bivirkninger – «worst case»

La oss se for oss det utenkelige. Vaksinen viser seg å gi alvorlig langsiktige bivirkninger.

Et slikt «worst case» vil selvsagt være utrolig trist, og umulig for våre myndigheter å forutse. Det viktige i en slik situasjon (for at våre myndigheter ikke skal miste tillit) er at befolkningen kan se tilbake på et vaksineringsprogram der myndighetene var åpne om «bivirkninger» og «fritt vaksinevalg». Kortsiktige bivirkninger opplyste de om bla via Legemiddelverket sin rapport, og langsiktig bivirkninger opplyste de om ved å kun gi vaksinen «betinget godkjenning». Altså full åpenhet om uvissheten rundt bivirkninger, fra myndighetenes side.

Det som vil kunne skade tillit til regjering er hvis langtidsbivirkningene blir alvorlige, og befolkningen opplevde «tvang». Innføres et koronasertifikat så blir det i prinsippet «tvang» for veldig mange - via utdanning, jobb, «ikke ha mulighet til å gjøre det samme som dine medborgere», du vil måtte opplyse om vaksinestatus osv osv.

Jeg er motstander av koronasertifikat. Jeg tror ikke innføring av et slikt sertifikat vil ha stor smittebegrensende effekt de kommende 6 månedene (og etter det vil befolkningen være vaksinert). Jeg forstår ikke behovet for å sette befolkningens tillit til norske myndigheter på spill på dette tidspunkt. Vi er alle avhengig av at folkets tillit til norske myndigheter er stor – et vaksinesertifikat vil ødelegge min tillit til FHI/ Helsedirektoratet/ norske myndigheter.

Nei til koronasertifikat.