Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

🚩Vaksinepass?

Her bør alle varselslamper blinke!

Under Nürnbergrettsaken (1945-1949) ble det klart at for all fremtid skal mennesker ikke påtvinges medisinsk behandling.

Det ble også klart at ingen mennesker skal stigmatiseres ved bruk av symboler (den gang jødestjernen) eller pass med medisinsk informasjon som kan eller vil hindre menneskets frihet eller muligheten for fri ferdsel.

Dette er også innlemmet i menneskerettighetene.

Dette er rettigheter vi mennesker har pro natura, og ingen instans eller stat har myndighet og/eller makt til å inndra disse. Grunnloven vår står også sterkt i denne saken.

Hvis dette innføres til tross for overnevnt informasjon, må vi begynne å spørre oss om vi har et fungerende demokrati og hvem våre myndigheter egentlig prøver å blidgjøre.

Vestlige land har allerede fått første foten innenfor fascismens virke, og her bør regjering og storting sette en umiddelbar stopper.