Høringssvar fra Margrethe Salvesen

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg protesterer fordi et vaksinesertifikat vil skape et forskjellssamfunn mellom de som enten ikke ønsker eller med god grunn er redd for vaksinene (begge deler en menneskerett), eller ikke kan ta vaksiner, og de som er vaksinert. Videre er vaksinerte fortsatt smittebærere og kan smitte andre, vaksinen beskytter kun dem selv, mot et virus som ikke er mer dødelig enn et vanlig influensavirus, ref. WHO. Innføring av vaksinesertifikat krever lovendring.