Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Vaksinepass vil være diskriminerende for de av oss som ikke ønsker å være med på dette.