Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg syns at koronasertifikat virker veldig diskriminering mot folke som ikke vil ta vaksine eller folke som ikke kan ta vaksine heller på grunn av helse problemer. Koronasertifikat skal dele norske samfunn i to og skaper segregering mot folk