Høringssvar fra Et Hjerte av Gull

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Ingen grunn til at dette innføres - strategien har fungert og smitten redusere kraftig

Vi i Foreningen Et Hjerte av Gull mener det ikke er behov for innføring av koronasertifikat nå som situasjonen er under kontroll mer eller mindre.

Nå må Kongen, Regjeringen og Stortinget kjenne sin plass og ikke gjennomføre ytterligere brudd på Grunnloven, Menneskerettighetene og Nürnbergkodexen.

Man bør se til den nå pågående Nürnberg II prosessen og være klar over hvilket straffeansvar man risikerer å sette seg selv i, samt det straffeansvar man setter andre i som følger slavisk regler som settes.0