Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er norsk statsborger og sier NEI til koronasertifikat

Dette er brudd på grunnloven

Dette er brudd på menneskerettighetene

Dette er slutt på individuell frihet og et fritt land

Dette er grunnlag for diskriminering

Dette er medisinsk apartheid

Dette er frihetsfrarøvelse for de som ikke vil ha koronavaksinen av forskjellige grunner