Høringssvar fra Gry Anette Fjermeros

Dato: 05.05.2021

Nurnbergrettsaken (1945-49) gjorde det klart at INTET menneske ,for all overskuelig framtid, skulle kunne påtvinges tvungen medisinsk behandling. Det ble også klart at INTET menneske skal stigmatiseres ved bruk av symboler (koronapass) eller pass med medisinsk informasjon, med den hensikt å hindre et menneskes FRIHET eller FRI FERDSEL. Dette er også prinsipper innlemmet i menneskerettighetene. Dette er rettigheter vi mennesker har pro natura og INGEN myndigheter eller stat har makt til endre og /eller inndra disse.

Innføring av koronasertifikatet slik det er beskrevet i høringsforslaget BRYTER mot begge disse prinsipper og mot den Norske lov .