Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Nei takk, jeg er ikke åpen for å ta del i et samfunn der koronasertifikat er en lovpålagt nødvendighet for fri ferdsel. Jeg ønsker tilgang til bruk av kollektive og kulturelle tilbud uten å måtte vise til min helsemessige tilstand for å kunne få adgang i offentlig og privat sektor.

Frihet innenfor slike rammer gir frihet til deler av befolkningen og utelukker andre grupper som stiller seg kritisk til åpenlys kontroll av helsestatus eller allerede er sårbare økonomisk og helsemessig.

Hvordan virker dette i praksis, er det helsemessig etisk og bærekraftig?

Bevares borgeres integritet, autonomi, privatliv, trivsel og sikkerhet ved innførsel av et sertifikat?

Vil vi med dette sertifikatet nærme oss et datainnsamlings samfunn med straff og belønning, som det Sosiale kreditt systemet vi ser i Kina?