Høringssvar fra Erik

Dato: 11.05.2021

Jeg er meget meget sterkt imot koronasertifikat!! Dette er innføring av et klassesamfunn/aparteid og diskrimering/tvang av borgere og betyr slutt på et fritt samfunn.

Forslaget står overhodet ikke i samsvar med de helsemessige realiteter og er også i strid med menneskerettighetene.