Høringssvar fra Lillian Heia Gundersen

Dato: 09.05.2021

Jeg ser det som en ulovlig bruk sv tvang å innføre vaksinepass.

Dette anser jeg på lik linje som en form for rasisme

Vi bor i et demokratisk land og ikke i et diktatur.

Det er skremmende at dett i det hele tatt er oppe til høring.

Jeg velger å melde meg ut av det Norske samfunnet og den Norske stat hvis dette blir aktuelt.

Det er en skam.

Nei, Nei og Nei !!!!!!!!