Høringssvar fra Inger Johanne Matheson

Dato: 08.05.2021

STANS KORONASERTIFIKATET!
Nå blir det et punkt i smittevernloven som vil avgjøre om du er førsterangs- eller annenrangsborger. Et utvidet vaksine-pass for covid19 som åpner for innenlands bruk vil i praksis være gjenåpning av passersedler.
Vårt offentlige vaksineprogram er tuftet på tillit, faglighet og frivillighet. Et covid19-pass med kontrollfunksjoner vil gjøre frihet til å velge vaksinasjon helt illusorisk.
Om vaksinepasset blir en generell innenlands passerseddel vil uvaksinerte personer være avskåret fra å leve et normalt liv, og det vil i praksis ikke være mulig å reservere seg mot vaksinering.
Vaksinepass som passerseddel vil i praksis kunne føre til en utglidning av tilgang og bruk av helseinformasjon. Kommersielle aktører som flyselskaper og helsesentra vil kunne kreve registrering av deg og din familie som vaksinerte og uvaksinerte.
Å innføre et særskilt covid-19 vaksinepass med utvidete bruksområder er en dårlig ide som vil føre til diskriminering, og det vil kunne drive utviklingen fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkningssamfunn.
Vi er ikke tjent med å innføre et passerseddel-samfunn, - det er samfunn vi forbinder med totalitære diktaturer, ikke åpne demoratier!