Høringssvar fra Astri Tendeland Uhre

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg mener at koronapass ikke bør innføres i Norge, at dette er en frarøvelse av frihet for folket.