Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 08.05.2021

Svartype: Med merknad

Innføring av vaksinepass (koronasertifikat) er et svært alvorlig brudd på grunnloven og det norske folks rett til å bevege seg fritt i landet. Det er også et svært alvorlig brudd på personvernet. Folks helse er konfidensiell og ingen har rett til å vite hvem som har eller ikke har tatt vaksinen. Jeg motsetter meg på det sterkeste alle former for vaksinepass. Jeg forventer at regjeringen respekterer folkets gudgitte rett til bevegelsesfrihet, personvern, religionsfrihet og menings-og ytringsfrihet. Vaksinepass vil i realiteten være vaksinetvang. Det er det glade vanvidd å forvente at mennesker skal villig la seg vaksinere av en vaksine som er genmodifiserende, og som har celler av aborterte foster og celler fra dyr, som ikke er utprøvd, dødelig for mange og som vi ikke på noen som helst måte kan vite hvilke bivirkninger den vil gi 5 år fra nå, eller 10 år fra nå. Dette er i alle fall å leke gud med det norske folkets helse.

Vaksinepass vil også skape segrering blant folket. Segrering av folket i en a-klasse og en b-klasse har nordmenn alltid vært sterkt imot uansett årsak.

Hvis en ser til USA, flere stater i USA, deriblant Florida, har sagt høyt og rungende NEI til vaksinepass. Det burde Norge også gjøre. Vaksinepass er en form for tyranni, befolkningskontroll, som er ulovlig og unødvendig. Florida har heller ikke lockdowns eller maskeanbefalinger. Deres smittetall er mye lavere enn i alle andre stater som har både maskepåbud og evigvarende lockdowns. Hvorfor er det slik at den norske regjeringen kun ser på de land og stater som har lockdowns, og ikke sier noe om stater som ikke har det. Hvorfor driver den norske regjering med skremselspropaganda med dødstall som ikke er satt i perspektiv. Hvorfor skriver ikke norske medier om forskning som viser at skremselpropagandaen vi utsettes for ikke stemmer med virkeligheten.

Når skal tyranniet ta slutt? Sett en stopper for alt snakk om vaksinepass og vaksinetvang. De fleste sunne friske mennesker har ikke behov for en vaksine, en vaksine som kan vise seg å være mer skadelig og kanskje dødelig enn selve viruset i langtidsperspektivet.

Erna Solberg og hennes regjering kommer til å gå ned i historien som tidenes overreaksjon på en pandemi, som er mer en plandemi basert på det som står i boken til Klaus Schwab "Covid-19 - the great reset" og på hjemmesidene hans. Jeg anbefaler også å lese hjemmesiden til Bill Gates der han beskriver hvordan vaksiner kan brukes som befolkningskontroll, og hjemmesiden til verdens økonomiske forum, hvordan å føre verden inn i en økonomisk krise kan brukes til å innføre verdenskommunisme. Dette er også tema for WEF sitt møte nå i mai i Davos.