Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 132925

Dato: 06.05.2021

STANS KORONASERTIFIKATET!

Nå blir det et punkt i smittevernloven som vil avgjøre om du er første- eller annenrangs borger.

To viktige argumenter for å få stoppet dette er:

1. Vårt offentlige vaksineprogram er tuftet på tillit, faglighet og frivillighet. Et covid-19 vaksinepass med kontrollfunksjoner vil gjøre frihet til å velge vaksinasjon helt illusorisk.

Om vaksinepasset blir en generell innenlands passerseddel, vil uvaksinerte personer være avskåret fra å leve et normalt liv, og det vil i praksis ikke være mulig å reservere seg mot vaksinering.

2. Vaksinepass som passerseddel vil kunne føre til en utglidning av tilgang og bruk av helseinformasjon. Kommersielle aktører som flyselskaper og kjøpesentre vil kunne kreve registrering av deg og din familie som vaksinerte eller uvaksinerte.

Å innføre et særskilt covid-19 vaksinepass med utvidede bruksområder er en dårlig idé som vil føre til diskriminering, og det vil kunne drive utviklingen fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkningssamfunn.

Det vil være diskriminering av oss som ikke ønsker å være med på dette eksperimentet.