Høringssvar fra Maren

Dato: 11.05.2021

Med et vaksinepass vil de allerede store ulikektene i befolkningen økes. I en situasjon verden står i er det viktig at vi går sammen, ikke setter mennesker mot hverandre. Det er det som er i ferd med å skje - vi utvikler en fremmedfrykt ovenfor hverandre hvor alle går i konstant frykt for å bli smittet. Spesielt når det kun er et fåtall i samfunnet som får tilbud om vaksinen. Hva med de som ikke får den, eller ønsker å gå gjennom påkjenningen med en ny vaksine. Vil disse ble ekskludert fra samfunnet?