Høringssvar fra Anonym

Dato: 06.05.2021

Et koronasertifikat er grunnlovsstridig slik det er forslått i høringsforslaget. Uten en vaksine i dette autoritære opplegget er man i praksis fratatt en rekke friheter som menneske hva angår beveglsesfrihet og personvern. Hvorvidt norske statsborgere velger å ta en hasteutviklet medisin/vaksine er en privatsak.

Konsekvenene vil nok bli store for Norge dersom dere gjennomfører dette. Umulig for et velfungende i-land å akseptere!