Høringssvar fra Mette Aarø Andersen

Dato: 07.05.2021

Dette er min stemme mot vaksineringspass.

Vaksineringspass fratar oss (det norske folk) å velge fritt det som gjelder helsespørsmål.

Med en overlevelsesrate på 99,8% i henhold til FHI anser jeg dette som svært overflødig. La de syke, svake og sykdomsengstelige få vaksine. La oss hjelpe de som har redusert helse til å leve ett så godt liv som mulig i mer eller mindre isolert form.