Høringssvar fra Odd Bjarne Kjellevold

Dato: 10.05.2021

Svartype: Med merknad

Det er nesten uvirkelig å være vitne til at et såkalt fritt land som Norge besitter myndigheter som er villig til å bryte nasjonale og internasjonale demokratiske prinsipper og overenskomster og innføre et klassekille basert på medisinske og helsemessige valg. Dette er uhørt og skammelig og hører ikke hjemme i et demokrati. De fleste vaksiner mot Covid-19 er dessuten pr. definisjon en behandlingsform og ikke en vaksine (dette innrømmes av produsentene) , eller med andre ord et globalt eksperiment hvor vi alle er forsøkskaniner noe som strider mot almenne og grunnleggende menneskerettigheter.