Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt i mot koronasertifikat. Tiltaket er grunnlovstridig og bryter med prinsippet "frittvalg". Alle helseopplysninger er personlige.