Høringssvar fra JOT

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

LYTT TIL FOLKET, og si NEI til vaksinepass (og skjevfordeling av vaksiner også)


Innføringer av er korona sertifikat vil etter min vurdering medføre ytterligere øking av forskjellene mellom mennesker i verden, samt brudd på våre grunnleggende rettigheter.

hvordan skal vi videre ivareta de som ikke kan/vil ta vaksinen?

er det slik at de ikke skal få leve sine liv som alle andre? Skal de ikke få delta på offentlige arrangementer, sosiale tilsetninger og liknende?

Jeg har selv nære som i dag lever et redusert liv grunnet svineinfluensa vaksinen som også ble sterkt anbefalt. Jeg har stor forståelse for at disse, gravide og mange andre ikke kan eller ønsker å ta vaksine. Det kan ikke være slik at en som ikke har fått tilbud om, eller ikke kan ta vaksine skal utestenges fra samfunnet.

Vil en som ikke et vaksinert kunne delta på folkemøter eller offentlige spørretimer? Hvordan skal vi ivareta retten til bevegelsesfrihet, ytringsfriheten og privatliv?

Innføringen av et slik sertifikat vil under alle tilfeller medføre at "frivillig vaksinering" i all praksis opphører. Hvorfor skal Corona behandles annerledes enn influensa, Kugalskap eller rabies?


Nei, vaksinering er og skal være helt frivillig.
Helse opplysninger er og skal være privat.

De som ønsker beskyttelse får selv sørge for å vaksinere eller skjerme seg.

Om kostnaden for å beskytte retten til privatliv, ytringsfrihet, faksing frivillighet er at gjennåpningen av Norge utsettes noen uker så er det vel verdt det

Ps.

Det er med god grunn at artiklene i VG og DB har overvenldende med negative tilbakemeldinger.

de kommentarene som støtter skjevfordeling og vaksinepass har ca. 70% negative tilbakemeldinger (stemme ned), og motsatt har de som er imot ca. 70% positive tilbakemeldinger (stemme opp).

LYTT TIL FOLKET, og si NEI til vaksinepass (og skjevfordeling av vaksiner også)