Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 10.05.2021

Svartype: Med merknad

Dere bare kjører på med vaksiner som ikke er endelig godkjent. Det er ikke en gang et system som registrerer langtidsbivirkninger. Bare i min nærmeste familie har vi to tilfeller av bivirkninger som de fortsatt sliter med etter to mnd. Mange av de jeg har snakket med sier de vil ta vaksinen for å kunne få et pass som gir de friheten tilbake, ikke fordi de er redde for å ikke bli syke. De vet ikke at vaksinen fortsatt er under utprøving. Mange blir "presset" av arbeidsgiver. Det er ikke politisk korrekt å ikke ønske denne vaksinen. Da skal man skamme seg som man ofte burde ha gjort gjennom hele pandemien av forskjellige årsaker. Skamme seg for å ønske og bestemme over eget liv og helse. Dere lokker og truer alt dere kan. Man kommer vel ikke nærmere tvang enn nå. Hvilken aldersgrense skal passene ha? Må de som ikke kan eller ønsker vaksine testes for å gå til tannlege, frisør, lege, bank, butikk, trene? Hva om man må ha en akutttime? Må man ha tilgang til bil for å testes? Vil testene være gratis? Må alle ha mobil og tilgang til nett? Hva med personvern? Norge er et langstrakt land der folk vil ha lang vei til teststasjoner. Vi har alle slags mennesker fra de som trenger verge til høyest oppe. Alle har rett på frihet og et godt og trygt liv. Hva med de som vaksinen har begrenset effekt på? Det er stor variasjon på hvor godt vaksinen beskytter og hvor lenge. Og hva med nye mutanter. Skal vi i fremtiden måtte bevise at vi er friske og godkjent for å delta i samfunnet?