Høringssvar fra Jan Olsen

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg mener det er uakseptabelt at det innføres coronasertifikat da dette vil innskrenke rettigheter til de som ikke har tatt vaksinen.

Nei til coronasertifikat.

Jan Olsen