Høringssvar fra Heidi Engan

Dato: 06.05.2021

Bruk av "Korona sertifikat " i samfunnet oppleves som et grovt overtramp på mitt privat liv.

Min helse og mine medisiner, vaksiner og behandlinger ønsker jeg å ha private.

Å måtte ta et legemiddel i form av en vaksine gjennom en slik type "press" fra myndighetene, er promotering av et legemiddel noe staten Norge ikke bør stå for.

I tillegg så er dette et legemiddel som det ikke har blitt utført langtidsstudie på over fremtidige bivirkninger hos mennesker.

Jeg stiller spørsmål til regjeringen sin kunnskap om fremtidige bivirkninger når et slikt studie ikke kan fremvises?

Jeg refererer til Nuremberg koden angående medisinske eksperimenter.

Å måtte ta en test som et friskt menneske for å bevise at man ikke er syk er inngripende og oppleves som et overgrep på personvernet både på vegne av meg selv og min familie.

En endring i loven som gir mulighet for offentlige instanser og private foretak å ta beslutninger som diskriminerer innbyggere i et demokratisk land er hårreisende.

Jeg er dypt bekymret for mine barns fremtid hvis Norge skal fortsette å styres av en smittevern lov som er så alvorlig inngripende i privatlivets fred.

"Korona sertifikat" kan misbrukes og utnyttes av ulike foretak for å skaffe flere kunder.

Dette kan gi til mulighet for diskriminering for de bedrifter som ikke ønsker å diskriminere sine kunder.

Jeg gjør oppmerksom på at grunnloven og menneskerettighetene står, og bør stå over, enhver smittevern lov.

Jeg ønsker også å vite hvorfor en smittevern lov brukes som forklaring på grunnlovsstridige forslag.

Dette er ikke en lovendring jeg støtter.