Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 126345

Dato: 06.05.2021

Høringssvar om koronasertifikat - endringer i smittevernloven.

Et vaksinepass er ikke ønskelig med mindre vi vil ha et samfunn med mer autoritær kontroll, overvåkning og innskrenket individuell frihet.

Jeg ønsker ikke det. Jeg protesterer mot dette forslaget.