Høringssvar fra Ketil Jerstad

Dato: 08.05.2021

Dette lovforslaget bryter med den norske grunnlov og internasjonale menneskerettigheter.

Vaksinen er kun nødgodkjent og har betinget godkjenning. Den kan derfor ikke brukes som grunnlag for vaksinepass.

At en sykdom er svært smittsom er ikke ensbetydene med at det er høy dødlighet eller at samfunnet og folkehelsen er truet av den.

Vaksinepass som passerseddel vil kunne føre til en utglidning av tilgang og bruk av helseinformasjon.Kommersielle aktører som flyselskap og kjøpesenter vil kunne kreve regitrering av deg og din familie som vaksinert eller uvaksinert.

Jeg vil på det sterkeste protestere mot dette lovforslaget. Jeg er sterkt imot vaksinepass. Vi har rett til eget helsevalg og vaksinepass kan fort bli misbrukt . Det strider mot selvbestemmelsesprinsippet. Det å kunne bestemme over eget liv og helse er et grunnleggende og viktig prinsipp i et demokrati.

"Mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter."

"Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet."

"Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser."

"Enhver har rett til å fritt delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i vitenskaplig fremgang og dens goder." I lys av dette , mener jeg at innføring av koronaserfikatet ikke er rettferdig og det er etisk uakseptabelt og mulig brudd på flere menneskerettigheter.

Vaksinepass vil tilrettelegger for diskriminering og er et stort skritt vekk fra et fritt demokratisk samfunn.

Vaksinepass vil bidra med å skape store splittelser i samfunnet, de vaksinerte mot de uvaksinerte. Jeg er strekt beskymret for uviklingen i samfunnet og spør hvor langt dette kan gå? en buss for vaksinerte og en buss for uvaksinerte? Det er ekstremt men er det der vi er på vei?

Et åpent demokrati har aldri før krevd en fremvisning av personlige helseopplysninger for at de kan leve et normalt liv.