Høringssvar fra Fritt Helsevalg

Dato: 12.05.2021

Helse- og omsorgsdepartementet har med sitt forslag om koronasertifikat åpnet en dør få mener det er lurt å åpne. Å innføre et sertifikat basert på helsevalg vil føre til diskriminering og økt skille i samfunnet. Vi ønsker et åpent og tillitsbasert samfunn – ikke mer splittelse.

Med menneskerettigheter i fokus

I 2014 vedtok Stortinget et nytt tillegg i den norske Grunnloven med implementering av en rekke menneskerettighetsbestemmelser. Nå, under ti år senere, vurderer Stortinget å innføre et sertifikat som i sin verste form kan fjerne menneskerettigheter for de som utfører valg utenom normen. Dette strider mot den nyskrevne Grunnlovens ønske om å sikre det norske folk sivile, sosiale og kulturelle rettigheter.

I FNs verdenserklæring om menneskerettigheter er det et rikt utvalg av artikler som alle taler mot innføring av koronasertifikat;

Artikkel 1: "Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter."

Artikkel 2: «Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold

Artikkel 3: «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet

Artikkel 21 del 2: «Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land

Artikkel 27 del 1: «Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskaplige fremgang og dens goder

- Vi anbefaler menneskerettighetserklæringen på det sterkeste som lesestoff før avstemning i denne sak.

Det er ikke et klassesamfunn vi ønsker

Departementet ønsker en «midlertdig» innføring av et dokumentasjonssystem som vil sikre et utvalg av befolkningen goder som resterende vil bli nektet. Dette blir en konkretisering av å skape et skille i samfunnet. Det er ikke uten grunn at en en rekke amerikanske delstater har vært klare på å ikke innføre lignende sertifikater med henvisning til personvern og frihet som hovedårsaker. Floridas guvernør ble sitert [at et slikt sertifikat vil] «lage to klasser av borgere basert på vaksinasjoner.» og «er helt uakseptabelt at regjeringen (…) pålegger deg krav om at du bærer bevis på vaksinering for å kunne delta i samfunnet». Vi må si oss helt enig med guvernøren denne gangen. I tillegg har også Verdens helseorganisasjons krisekomité advart mot vaksinepass som krav ved innreise. De mener det er urettferdig fordi vaksiner er skjevt fordelt i verden, og at vaksinepass vil gjøre ulikhet mellom land enda større.

Kanskje mer enn noen gang trenger vi en samlende regjering, noen som veileder oss i gode valg og en lys fremtid, ikke som skaper sertifikater for å gi visse deler av samfunnet særrettigheter. Vi ber om at Regjering og/eller Storting stanser forslaget om å innføre koronasertifikat i smittevernloven som et ledd i sin gjenåpningsplan – etter over ett år med et samfunn i forfall – er det inkludering og brobygging vi igjen trenger for å bygge samfunnet.

Med vennlig hilsen

Fritt Helsevalg

v/ Tony Holm, styreleder og Stephane Sterk, styremedlem.